radaff
Rådas rådgivare är licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi är ett specialistföretag inom placerings- och försäkringsrådgivning. Som alla seriösa mäklare arbetar vi med licens som ger oss tillstånd av Finansinspektionen att bedriva kapitalplaceringsrådgivning i Sverige. Vi har även omfattande ansvarsförsäkringar för att du ska vara säker när du anlitar oss. 

Svensk Värdepappersservice

Råda Försäkring & Finans AB, org.nr. 556800-6265, är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), org.nr. 556324-5447. 

SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till. 

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss på Ombudsbolaget. Förhoppningsvis kan vi tillsammansreda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP. Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post). 
Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB Klagomålsansvarig Grev Turegatan 14, 4tr 
114 46 Stockholm E-post: klagomalsansvarig@svp.se 
För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svp.se 

Vi jobbar i enlighet med de nya direktiven enligt GDPR.

Läs mer

Så får du optimal avkastning på dina placeringar

Vi ger råden som ger dig optimal vinst på dina placeringar. 

Läs mer

Vi ger råd om

  • Kapitalplaceringar
  • Fondplaceringar
  • Fondsparande
  • Försäkringssparande
  • Företagsförsäkringar
  • Personförsäkringar
  • Gruppavtalsförsäkringar
  • Investeringssparkonto