radaff
Rådas rådgivare är licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Hållbarhet

Försäkringsförmedling 
Vi kan idag inte ta hänsyn till negativa effekter utifrån hållbarhetsfaktorer eller att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig. Vår ambition är att i takt med att möjligheterna utvecklas på detta område även kunna ta med hållbarhet i vår rådgivning, 

Investeringsrådgivning 
Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning. 
För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svp.se/om-oss/hallbarhet/ 

Hållbarhet