radaff
Rådas rådgivare är licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Vad god rådgivning betyder för dig idag

Sjävklart ökar möjligheterna till bästa värdetillväxt av placeringarna i en ekonomi med hög tillväxt. Det överraskar många att så mycket som 100 miljarder svenska kronor ligger på inte räntebärande konton i Sverige idag. Till detta kommer ca 40 miljarder kronor per år som "placeras" på detta sätt. 

Som synes finns det en stor marknad för placeringsrådgivning. Brist på medvetande hos kapitalägarna är vår största utmaning. 

För att bli tillgänglig med vår rådgivning för så många som möjligt, har vi valt att hålla seminarier, där intresserade får lyssna på hur vi kan hjälpa till med de bästa placeringsråden. 

Efter seminarierna finns det möjlighet att avtala om tid för enskild rådgivning. 
 

Vad god rådgivning betyder  för dig idag