radaff
Rådas rådgivare är licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Vi ger råd om

  • Kapitalplaceringar
  • Fondplaceringar
  • Fondsparande
  • Försäkringssparande
  • Företagsförsäkringar
  • Personförsäkringar
  • Gruppavtalsförsäkringar
  • Investeringssparkonto

Vi har en bra modell, som vi vill visa dig. Den visar sambandet mellan värdetillväxt och risktagande. Du väljer själv vad du vill ha. 

För dig som ser möjligheterna att förvalta din egen och familjens fömögenhet på bästa sätt, kan vi hjälpa att hitta de mest räntabla alternativen. 

Fondsparande är ett bra placeringsalternativ. Avigsidan är att de flesta förvaltare tar ut höga avgifter. För att motverka denna negativa faktor, hjälper vi dig hitta fonder som ger högre avkastning än genomsnittet, på så sätt blir förvärvskostnaderna låga i förhållande till avkastningen. 

Vi ger råd om